Praktijkvoorbeelden > Sociale vaardigheidstraining m.b.v. zelfgemaakte foto's

<< TERUG

Naar het idee van Miriam van Oorschot van Downvision, persoonlijk begeleidster van kinderen met Downsyndroom.

Situatie
Leerlingen van groep 4 met 1 geïntegreerde jongen met Down syndroom. De leerling met Downsyndroom heeft een belangrijk deel van een “Doos vol gevoelens” (methode) doorlopen. Met de groep zijn deze begrippen boos, bang, blij en verdrietig terloops ter sprake geweest. Aansluitend daarop zijn er in eerste instantie van het buitenspel foto’s gemaakt met regels. De kinderen zitten in een kring.

1. Kinderen vertellen wat ze hebben meegemaakt. De leerkracht koppelt er een foto aan of laat de kinderen zelf kiezen welke foto zij vinden dat er het beste bijpast en waarom ze dat vinden.

2. Een van de situaties wordt nagespeeld. Dat kan in tweetallen of in de kring. Het kan hierbij lastig zijn dat de kinderen de situatie als volledig echt zien. Eigenlijk is dit een toneelspel dat te maken heeft met een voorval maar dat niet volledig hetzelfde hoeft te zijn.
De situatie: het ene kind lacht een ander uit. In eerste instantie reageert de ander niet. De opdracht aan de kinderen was: probeer in je buik te voelen wat er met je gebeurt als iemand je uitlacht. Bij het stopteken mag de ander wel reageren of een oplossing zoeken.

3. Verschillende groepjes kinderen laten aan de kring zien wat ze hebben gedaan. De oplossing en de bijbehorende gevoelens worden een keer extra verwoord.

4. Nieuwe regels introduceren: de kinderen bedenken zelf nieuwe regels, zoals
-wees zuinig op spullen
-sorry, was niet mijn bedoeling
-hou op = stop
Er wordt een foto van een van de kinderen gemaakt met het onderschrift “Hou op = stop”.

5. De foto kaarten worden bij de poppenkast gelegd en de kinderen worden uitgenodigd om situaties na te spelen.

6. De leerling met Downsyndroom gaat met zijn individuele begeleider naar de poppenkast. Samen bedenken ze bij een foto een verhaal en dit wordt voor de klas gespeeld.

7. Kinderen kunnen een verhaal schrijven dat bij een foto hoort.

Fotokaarten hebben nu de volgende onderschriften:
-stop is oké
-samen is leuk
-iedereen is mooi
-niet aan kleren trekken
-niet door de plassen
-praten, kijk elkaar in de ogen
-hallo, ik wil je wat vertellen

Mogelijke oplossingen die deze keer zijn gevonden:
-een stopteken geven
-erover praten en het daarna goed maken
-een grapje ervan maken
-de ander negeren door om te draaien en weg te lopen.

Voordelen van deze werkwijze
-De betrokkenheid van alle kinderen is groot doordat ze zelf situaties aandragen en zelf op de foto mogen.
-Voor veel kinderen is het nodig om les te krijgen in het oplossen van moeilijke situaties.
-Er komt weinig nadruk op het kind met de verstandelijke beperking, maar door de visuele werkvormen kan dit kind er wel van profiteren.
-De groepssfeer verbetert.
-Je kunt de fotokaarten in verschillende vakgebieden terug laten komen: stripverhaal, situatietekenen, foto afmaken, kleuren met gevoelens, verhaal maken, gesprek voeren. Dit zelfde kun je doen met een boek met oplossing voor de foto situaties.

<< TERUG