Wat doen wij?

 

 

Begeleiding thuis

Downvision begeleidt het kind thuis via PGB. In spelvorm zijn we bezig met voorbereidende schoolse vaardigheden. We maken gebruik van allerlei ontwikkelingsmaterialen en werken stap voor stap toe naar het zelfstandig kunnen maken van een korte opdracht.
Al spelend zijn we bezig met woordenschat en voorbereidend rekenen.

Ook bij oudere kinderen en volwassenen zijn er volop mogelijkheden. Denk aan het stapsgewijs oefenen van huishoudelijke taken als stofzuigen, poetsen en strijken, afrekenen bij de kassa. Ook cognitieve vaardigheden komen aan bod: klokkijken, lezen, rekenen. Downvision begeleidt ook bij het halen van het (theoretische) rijbewijs of het verkeersveilig maken van uw kind. Draag uw idee aan en samen zoeken we naar een invulling. Er is veel mogelijk! Zie een middag werken met B.

Vooral het leren hoe je dingen zelf kunt doen is belangrijk.
Downvision zoekt naar de juiste manier van begeleiding en ondersteuning van uw kind in het leerproces naar zelfstandigheid.

Begeleiding binnen de school

Downvision zoekt materialen en past deze aan toegespitst op het kind en de school. Daarbij hoort ook het begeleiden van de klassenassistent en/of leerkracht. Downvision bedenkt samen met uw school oplossingen op maat. De vragen kunnen dan betrekking hebben op het kind en aanpassingen in de omgeving, maar ook stappenplannen voor de materialen. U bepaalt zelf het aantal besprekingen. Zie Downvision begeleidt op school.

Naast het aanpakken van leerinhoudelijke zaken begeleidt Downvison kinderen in situaties als buiten spelen, groepsactiviteiten en gymactiviteiten. Ook oefenen we met de kinderen de zelfredzaamheid in verschillende situaties denk aan aan-uitkleden gym, zindelijkheid en zelfstandig opdrachten uitvoeren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren binnen het onderwijs.

Begeleiding van groepsprocessen op locatie (als school, clubverband, begeleid wonen)

Downvision vindt het belangrijk dat sociale en communicatieve vaardigheden geoefend kunnen worden in een veilige omgeving. Hier kun je oefenen hoe je met elkaar kunt omgaan, hoe je duidelijk maakt als je iets niet wilt, dat je iets voor een ander kunt doen ook al heb jij niet zo’n zin. Allemaal dingen die belangrijk zijn wil je op een zinvolle manier deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Ontwikkeling werkbladen

Werkblad begrijpend lezen  van OpjeeigenwijzeDownvision ontwikkelt samen met ErnaVAderID werkbladen. Deze kunt u vinden op de site Opjeeigenwijze. Per onderwerp kun je diverse werkbladen op alle vakgebieden downloaden: taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. Deze werkbladen zijn geschikt voor kinderen met een ontwikkeling/leerachterstand. Voor 150 euro per jaar (2016) kan de school voor alle leerlingen die het nodig hebben de werkbladen gebruiken. De werkbladen worden getoetst in de praktijk.

Informatiebijeenkomsten voor mensen die werken met downers

Downvision stelt voor u informatiebijeenkomsten over een bepaald onderwerp samen.

Hoe los ik situaties op die ontstaan bij het begeleid wonen.

In de schoolsituatie valt te denken aan: Hoe betrek je de leerling bij de klas. Hoe los ik het sociaal op. Hoe kan ik mijn leerling met down op een leuke en zinvolle manier bij de lessen betrekken. Hoe leer ik zelfstandig werken aan. Welke stappen zijn daarvoor nodig?

Het is ook zinvol om in te gaan op het aanleren van rekenvaardigheden, bezig zijn met taal gerelateerd aan de praktijk. Hoe richt je daarvoor je klaslokaal in?